Família - Straty a istoty

Família - Straty a istoty

Sonda do života súčasnej rodiny.. Slovenská republika (2017).