Sviatočné slovo

Sviatočné slovo

2011 

·  Journalistic

·  Slovensko

Duchovný príhovor.. Slovenská republika (2018).