Z mesta do mesta (Vysoké Tatry)

Z mesta do mesta (Vysoké Tatry)

Z mesta do mesta

2011 

·  Documentary

·  Slovensko

Cyklus dokumentov o menej známych fenoménoch slovenských miest očami japonského novinára Masahiko.. Slovenská republika (2010).