Z mesta do mesta (Trnava)

Z mesta do mesta (Trnava)

2011 

·  Documentary

·  Slovensko

Cyklus dokumentov o menej známych fenoménoch slovenských miest.. Slovenská republika (2010).