Čo rozprávala teta Srna (Rozprávka o vďake)

Čo rozprávala teta Srna (Rozprávka o vďake)

Rozprávka o vďake

Fairy tale

·  Československo

Séria rozprávok o živote zvieratiek v lese. Slovenská republika (1992).