Herecké legendy (Martinské divadlo 2)

Herecké legendy (Martinské divadlo 2)

Martinské divadlo 2

Documentary / Journalistic

·  Slovensko

Návšteva Emila Horvátha v divadle, ktoré bolo jeho kolískou a rozhovor s jeho súčasným riaditeľom Františko Výrostkomi o neobyčajnom genius loci Martina a talentoch martinského divadla.. Slovenská republika (2018).