Okno do... (Okno do Bankoku)

Okno do... (Okno do Bankoku)

Okno do Bankoku

Documentary

Cyklus dokumentov o zaujímavých mestách. Spolková republika Nemecko (2016).