Dvory /Špitzer/

Dvory /Špitzer/

1994 

·  Documentary / Short movie

Filmový medialón Jána Fajnora o spisovateľovi Jurajovi Špitzerovi. Titul uvádzame k storočnici narodenia. Slovenská republika (1994).