Slovenský bigbít (2)

Slovenský bigbít (2)

Episode 2

Documentary

·  Slovensko

Desaťdielny televízny dokumentárny cyklus o vznikajúcej slovenskej bítovej scéne v rokoch 1960 - 1970. Slovenská republika (2007).