Záhady mozgu (Doping pre mozog)

Záhady mozgu (Doping pre mozog)

Doping pre mozog

Documentary

·  Německo

Cyklus populárno-vedeckých dokumentov o záhadách ľudského mozgu. Spolková republika Nemecko (2014).