Záhady mozgu

Záhady mozgu

The Mysteries of the Brain

2010 

·  Documentary

·  Německo

Nevidieteľné, ale veľmi efektívne - naše myšlienky; Cyklus populárno-vedeckých dokumentov o záhadách ľudského mozgu. Spolková republika Nemecko (2014).