Československý filmový týždenník

Československý filmový týždenník

Výtvarné umenie 20. storočia. Československo (1989)