SK dejiny (Boj proti alkoholizmu v slovenských dejinách)

SK dejiny (Boj proti alkoholizmu v slovenských dejinách)

SK DEJINY / 10.10.2019 (10.10.2019 22:30:00)

2017 

·  Journalistic

·  Slovensko


10.10. 22:30

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Slovenská republika (2019).