Československý filmový týždenník

Československý filmový týždenník

O kluboch v kluboch. Dokumentárny film o kluboch vedeckotechnickej činnosti mládeže. Československo (1989).