Československý filmový týždenník

Československý filmový týždenník

Informácia o rozprávke. Magazín venovaný animovanej tvorbe. Československo (1989).