Ambulancia (Sto nových životov (transplantácia pečene))

Ambulancia (Sto nových životov (transplantácia pečene))

2014 

Sto nových životov (transplantácia pečene). Magazín SR (2014). Sprievodca svetom zdravotníckych informácií.