Rusínsky magazín

Rusínsky magazín

2019 

Magazín SR (2019). Publicistická relácia zo života rusínskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku