Večera s Havranom (Stav architektúry na Slovensku)

Večera s Havranom (Stav architektúry na Slovensku)

2019 

Stav architektúry na Slovensku. SR (2019). Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch