Záznam z rokovania NR SR

Záznam z rokovania NR SR

Slovenská republika (2019).