Exemplárny prípad

Exemplárny prípad

1988 

·  Drama

·  Československo

Televízna inscenácia, tragický príbeh mladého dievčaťa, ktoré vstupovalo do života sa čistými predsavzatiami. Čoskoro sa však dostane do víru spoločenských udalostí, ktoré nechápe, nevie sa v nich zorientovať, až sa v konečnom dôsledku stane ich obeťou. Autor skúma hlavnú hrdinku z pohľadu jej rovesníkov, ale analyzuje aj postoje staršej generácie, ktorá nie vždy dokáže vnímať dnešného mladého človeka, pochopiť jeho ľudské a existenčné problémy.