Obdobie staviteľov Notre - Dame (1)

Obdobie staviteľov Notre - Dame (1)

The Age of the Builders: Notre Dame de Paris

2019 

·  Documentary / Historical

Dokument Fr. (2019). Dvojdielny dokument o stavbe chrámu Notre-Dame v Paríži