Chvíľka poézie

Chvíľka poézie

1972 

·  Poetic

Chvíľkou poézie si pripomenieme Miroslava Válka a jeho básne Neviditeľné auto, viditeľný strom a Kozmonauti.