Ukradnutá hranica

Ukradnutá hranica

1947 

·  Drama / War

·  Československo

Dramatický príbeh krušnohorského pohraničia sa odohráva na jeseň roku 1938, kedy medzi českým a nemeckým obyvateľstvom začína prichádzať k otvoreným konfliktom, ktoré kruto zasahujú nielen do života národnostne rozdelelných susedov, ale aj zmiešaných rodín. S odstúpením pohraničia sa po mníchovskom diktáte mnohí českí obyvatelia malej krušnohorskej dediny nezmierili a bojovali s provokujúcimi henleinovcami...