Moja diagnóza (Rakovina môže v tele putovať až do kostí)

Moja diagnóza (Rakovina môže v tele putovať až do kostí)

Moja diagnóza

2016 

·  Documentary

·  Slovensko

Liečba kostných metastáz je viacúrovňová. Uplatňuje sa chirurgická liečba, rádioterapia i systémová liečba (chemoterapia, hormonálna liečba, bisfosfonáty, cielená liečba). Terapia kostných metastáz je v podstate paliatívna a jej hlavným cieľom je spomaliť postup ochorenia a zlepšiť kvalitu života chorého.