Výmysly uja Elektróna (Pred premiérou v Trumbádii)

Výmysly uja Elektróna (Pred premiérou v Trumbádii)

Talentová skúška

Comedy

Pred premiérou v Trumbádii. Seriál SR (1978). Pôvodný sedemdielny hraný seriál o Cyrovi a Mirovi, ktorí sa dostanú do učenia k najväčšiemu výmyselníkovi a vynálezcovi v Trumbádii - ujovi Elektrónovi.