Sviatočné slovo

Sviatočné slovo

Slovo

2011 

·  Slovakia

SR (2020). Duchovný príhovor