Návrat sokola

Návrat sokola

2019 

·  Slovakia

Začiatkom 70-tych rokov minulého storočia v dôsledku intenzívnej chemizácie poľnohospodárstva u nás Sokol sťahovavý úplne vyhynul. Trvalo dlhých 24 rokov, kým sa populácia pomaly spamätala a dochádzalo k postupnej obnove obsadenia hniezdisk. Dokument zachytáva jeho návrat do našej prírody aj v kontexte ostatných, na neho naviazaných živočíšnych druhov.