Bienále ilustrácií Bratislava 2019

Bienále ilustrácií Bratislava 2019

2019 

·  Slovakia

SR (2019). Pohľad do sveta výtvarného ponímania detskej knihy na Bienále ilustrácií Bratislava 2019.