Hranice práce

Hranice práce

The Limits of Work

2017 

·  Documentary

·  Czech Republic

Publicistka Saša Uhlová pol roka na vlastnej koži skúmala pracovné podmienky v najhoršie platených zamestnaniach v Českej republike - v nemocničnej práčovni, hydinárni, za pokladňou, alebo v triedičke odpadu. Všade tam pracujú ľudia v otrasných podmienkach a za minimálnu mzdu, ktorá im často nestačí ani na základné životné potreby a "neviditeľní zamestnanci", alebo inými slovami pracujúca chudoba, sa tak dostávajú do špirály dlhov, z ktorej sa sami nemajú šancu dostať.