Abeceda Daniela Heviera (Písmemo "U" a "V")

Abeceda Daniela Heviera (Písmemo "U" a "V")

Písmemo "U" a "V"

·  Slovakia

Písmemo "U" a "V". SR (1994). Cyklus malých muzikálových príbehov na texty Daniela Heviera.