Nelovíme pre korisť ale pre všetko krásne pri love

Nelovíme pre korisť ale pre všetko krásne pri love

Nelovíme pre korisť

Documentary

·  Slovakia

Dokumentárny film SR (2022). Dokumentárny film zachytáva historický odkaz sokoliarstva ako prvku nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska chráneného značkou UNESCO.