SK dejiny (Orava v starších dobách)

SK dejiny (Orava v starších dobách)

SK DEJINY / 06.08.2022, 14:10

Documentary / Journalistic

·  Slovakia


06.08. 14:10

Orava v starších dobách. Dokument SR (2021). Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.