SK dejiny (Polícia do konca druhej svetovej vojny)

SK dejiny (Polícia do konca druhej svetovej vojny)

SK DEJINY / 23.09.2022, 13:05

Documentary / Journalistic

·  Slovakia


23.09. 13:05

Polícia do konca druhej svetovej vojny. Dokument SR (2022). Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.