Múzeum života (Smrť Venuše s krivou hubou)

Múzeum života (Smrť Venuše s krivou hubou)

Múzeum života (Cez rozprávky k dejinám)

1988 

Smrť Venuše s krivou hubou. Seriál ČR/SR (1982). Seriál o archeológii s Pavlom Dvořákom.