Ľudia na jednotku (Talk show Ivety Malachovskej.)

Ľudia na jednotku (Talk show Ivety Malachovskej.)

Ľudia na jednotku

2007 

Talk show Ivety Malachovskej. SR (2007)