Obchod so šťastím (Svetlo na konci tunela)

Obchod so šťastím (Svetlo na konci tunela)

Obchod so šťastím (Prekvapenie)

2008 

Svetlo na konci tunela. Seriál SR (2008). Pôvodný slovenský seriál.