Spieva celá rodina

Spieva celá rodina

2001 

Súťaž SR (2001). Rodinná zábavno-súťažná relácia s ľudovou piesňou.