Doma a vo svete

Doma a vo svete

1966 

SR (1966). Inscenované pesničky s Combom Gustáva Offermanna.