Trezor (Vivat Hollý)

Trezor (Vivat Hollý)

Trezor

1994 

Vivat Hollý. SR (1995). Z archívov Slovenskej národnej knižnice MS