Karneval lásky

Karneval lásky

1983 

SR (1983). Kompozícia z tvorby Williama Shakespeara na tému lásky.