Osobnosti a udalosti (Karol Plicka)

Osobnosti a udalosti (Karol Plicka)

2009 

Karol Plicka. Dokumentárny cyklus SR (2010). Dokumentárny cyklus o významných osobnostiach a udalostiach slovenských dejín.