Tradicionál-Club

Tradicionál-Club

1966 

SR (1966). Hudobný program.