Obchod so šťastím (Lentilkové katastrofy)

Obchod so šťastím (Lentilkové katastrofy)

Obchod so šťastím (Prekvapenie)

2008 

Lentilkové katastrofy. Seriál SR (2008). Pôvodný slovenský seriál.