Elixír

Elixír

2009 

Magazín SR (2009). "Valentínske" vydanie magazínu pre seniorov a neseniorov.