Mojich sedem divov (Karol Hensel)

Mojich sedem divov (Karol Hensel)

Karol Hensel

Talk show

·  Československo

Karol Hensel. SR (1987). Publicisticko-vzdelávacia relácia, v ktorej hosť pútavým spôsobom zoznamuje divákov so siedmimi vecami, ktoré ho najviac udivujú.