Dovolíte, prosím? (Požičiaš mi?)

Dovolíte, prosím? (Požičiaš mi?)

Dovolíte, prosím? (Stolovanie)

1996 

Požičiaš mi? SR (1996). Relácia o slušnom správaní sa.