Pomôž si sám (Poškriabanie)

Pomôž si sám (Poškriabanie)

Pomôž si sám (Vykĺbený prst)

1996 

Poškriabanie. SR (1996). Poskytovanie I. pomoci.