Portréty (Anton Habovštiak - Oravským chodníčkom...)

Portréty (Anton Habovštiak - Oravským chodníčkom...)

Anton Habovštiak - Oravským chodníčkom...

1995 

·  Biography / Documentary / Short movie

Anton Habovštiak - Oravským chodníčkom... SR (1995). Portrét spisovateľa a jazykovedca Antona Habovštiaka.