Slovenské miniatúry (Miklušova väznica)

Slovenské miniatúry (Miklušova väznica)

Miklušova väznica. Dokument SR (1997). Dokument o jednej z najstarších stavieb v Košiciach.