Medzevskí šindliari

Medzevskí šindliari

1974 

·  Documentary / Short movie

Dokumentárny film SR (1974). Dokumentárny film o medzevských šindliaroch.